GENERALFORSAMLING

Vi har afholdt møde i styregruppen om generalforsamlingen og har besluttet følgende:

Generalforsamlingen afholdes som normalt, men alle medlemmer skal have mulighed for at komme. Derfor bliver generalforsamlingen først afholdt når retningslinjer tillader dette. 

Den foreløbige dato er:

Søndag d. 28/2 kl. 19:00

Vi forbeholder os rettigheder til at ændre datoen hvis retningslinjerne ikke tillader afholdelse på denne dato.

Der vil ved denne generalforsamling ikke afholdes medlemsfest efterfølgende som vanligt.

Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være styregruppen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen.
3. Aflæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse af regnskabet.
4. Fastsættelse af kontingenter.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til styregruppen.
7. Valg af 2 suppleanter til styregruppen.
8. Valg af 1 repræsentant fra børnegruppen til styregruppen.
9. Valg af kasserer
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.