GENERALFORSAMLING

Vi har afholdt møde i styregruppen om generalforsamlingen og har besluttet følgende:

Dato er:

Lørdag d. 26/6 kl. 16:00

Vi forbeholder os rettigheder til at ændre datoen hvis retningslinjerne ikke tillader afholdelse på denne dato.

Der vil ved denne generalforsamling afholdes medlemsfest efterfølgende som vanligt.

Læs mere om sommerfesten længere nede på siden.

Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være styregruppen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen.
3. Aflæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse af regnskabet.
4. Fastsættelse af kontingenter.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til styregruppen.
7. Valg af 2 suppleanter til styregruppen.
8. Valg af 1 repræsentant fra børnegruppen til styregruppen.
9. Valg af kasserer
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

SOMMERFEST

Kære Medlemmer

Lørdag den 26. juni kl. 19.00 holder Sprøjtehus Teatret medlemsfest.

Temaet er Tyrol.

Der vil være kolde øl og pølser i lange baner, så dress dig op i din fineste ”Dirndl” eller ”Lederhosen” og kom og gør dit bedste for, at vi får en sjov aften sammen, efter så lang tid uden fest og socialt sammenværd.

Af hensyn til bestilling af mad kræver det, at du tilmelder dig arrangementet på vores hjemmeside.

Håber vi ses Med venlig hilsen Festudvalget og Styregruppen

TILMELDING

Har du brug for at fjerne en tilmeldelse, bedes du kontakte styregruppen på mail.

Din tilmelding er modtaget