Generalforsamling 2020

Lørdag den 22.februar kl. 16.00 afholder Sprøjtehus Teatret-generalforsamling

Til generalforsamlingen skal der vælges eller genvælges medlemmer til styregruppen. Hvis du har lyst til at være med i styregruppen, er du velkommen til at stille op til valget.

Medlemsfest

Sprøjtehus Teateret fylder 70 år i år og det skal fejres med en tema-fødselsdagsfest. Når generalforsamlingen er afsluttet er alle medlemmer inviteret til medlemsfest.

Teatret blev grundlagt i 1950. Derfor er temaet for festen 1950érne. Vi vil derfor opfordre til, at du, kære medlem, lader dig inspirere af 50érnes klædeskab og kommer udklædt.

Til medlemsfesten vil der være spisning og i år vil vi bede jer medbringe en dansk ret til fælles buffet.

Drikkevare kan købes i baren til medlemspriser

Af hensyn til bordækning skal I tilmelde jer til dette arrangement.

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen.

3. Aflæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse af regnskabet.

4. Fastsættelse af kontingenter.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til styregruppen. På valg er: Gitte Tinggaard – modtager genvalg Poul Wagner – modtager genvalg Mogens Thelle – modtager genvalg Niclas Jansen – modtager genvalg

7. Valg af 2 suppleanter til styregruppen.

8. Valg af 1 repræsentant fra børnegruppen til styregruppen.

9. Valg af kasserer.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

© 2020 Sprøjtehus Teateret.