top of page

Styregruppen

Styregruppen er teatrets "bestyrelse", der bliver holdt et møde en gang månedligt, hvor der bliver drøftet forskellige ting, om der er ting der skal rettes op på, hvordan økonomien ser ud, marketing, rengøring, igangværende produktioner, afstemninger om nye produktioner og meget mere. 
Man bliver valgt ind i styregruppen for en to årig perioder, og kommer på valg på teatrets generalforsamling.

 

Ønsker du kontakt skrives der til hovedmailen, sprojtehus.teatret@gmail.com eller via kontaktformularen her på hjemmesiden.

STYREGRUPPEN:

Ansvarsområder

1

Kostumerummet

Kontaktperson ift udlån fra kostumen. Ansvarlig for oprydning i kostumen. Ansvarlig for at det er tydeligt hvem man skal kontakte og hvad man skal gøre hvis man skal låne kostumer og hvordan man afleverer det tilbage. 

Lizzi og Belinda

2

Regi

Kontaktperson ift udlån fra regirummet. Ansvarlig for oprydning i regirummet. Ansvarlig for at det er tydeligt hvem man skal kontakte og hvad man skal gøre hvis man skal låne regi og hvordan man afleverer det tilbage.

Henrik

3

Rengøringsartikler

Bestilling af diverse rengøringsartikler, fx. har vi i colorplus en konto og de hjælper gerne med hvad vi mangler. Ansvarlig for arrangering af rengøringsdag mm. Den ansvarlige sørger for at overdragelsen mellem produktionerne er tilfredsstillende.

Lea

4

Bar

Bestilling og organisering af varer, samt organisering af barområdet og depotet. Sikre udløbsdatoer er i orden inden salg. Kontaktes når man ved at baren skal benyttes og der skal bestilles varer.

Mogens T.

5

Lokalebooking

Booking af musiksal, mødelokaler og caféområdet gennem foreningsportalen.

Mogens T

6

Teknik

Bestilling af udstyr og organisering heraf. Kontaktes når man ved at teknikken skal benyttes og/eller der skal lånes udstyr.

Mogens T.

7

Værksted og garage

Ansvarlig for oprydning i værksted og garage. Ansvarlig for at det er tydeligt hvem man skal kontakte og hvad man skal gøre hvis man mangler noget eller har brug for hjælp i værkstedet. 

Henrik

8

Medlemsregister

Ansvarlig for registrering af børneattester og indberetning til kommunen mht. aldersgrupper og betalinger af kontingent. 

Poul

9

SoMe

Ansvarlig for Facebook og Instagram. Svarer på henvendelser via Facebook og Instagram. Sørger for at lægge vedkommende opslag op fra foreningens side.

Clara

10

Hjemmeside

Opdatering heraf fx. forestillinger, arrangementer mm., oprettelse af billetter, upload referater og nyhedsbrev.

Sebastian og Lea

11

Make-up mm.

Ansvarlig for oprydning i make-up og hårprodukter. Ansvarlig for at det er tydeligt hvem man skal kontakte og hvad man skal gøre hvis man mangler noget. Sikre udløbsdatoer på produkterne

Clara

12

Huset og kommunen

Årligt møde med kommunen og Masken, “Husrådet”. Brandsyn. Kontakt til kommunen i almindelighed. Nøgleansvarlig. 

Lizzi og Clara

13

Netværksrelationer

Besvarer primært mails

Lea og Clara

14

Vicevært

Daglig renovering af det indvendige i vores hus, fx. skift af pære og småreparationer

Henrik

15

Økonomi

Ansvarlig for det økonomiske overblik i foreningen

Poul

bottom of page