top of page

HISTORIE

Sprøjtehus Teatret blev stiftet 27. november 1950.

Det var politifuldmægtig P. Paludan-Müller der fik tanken om at oprette et amatørteater og han fik overretssagfører Münster-Swendsen og overbibliotekar Poul Munch interesseret i ideen. Der mødte 25 personer op til mødet og det var godt forberedt, for samme aften stiftedes foreningen, vedtægterne blev vedtaget. Der blev nedsat en bestyrelse med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Ved mødet holdt forfatteren Kaj Nielsen konsulent ved fællesorganisationen for det kunstneriske amatørteater foredrag om arbejdet. Der var aktive medlemmer (de spillende) som skulle give 2 kr. Om måneden i kontingent, og passive (de litterære) som skulle betale 3 kr. halvårligt.For nogen af de første produktioner var billetprisen fra 1,25 til 3,75 og forestillingsudgifterne løb op i 1600 kr., I dag er budgettet for en almindelig produktion fra 75.000 kr. og opefter alt efter om der er musikere og andre som skal betales.

Det vil være umuligt at nævne alle de mange gode forestillinger der er blevet spillet, men de mange revyer, Gøngehøvdingen to gange ved 25 og 50-års jubilæet, Svejk i 2. Verdenskrig, Cabaret, Dyrene i Hakkebakkeskoven, Folk og røvere i Kardemomme by, Manden fra la Mancha, Dan Andersson, Cyrano de Bergerac, er vel nok de, der har sat de dybeste spor. Vi har et trofast publikum – og heldigvis kommer der nye unge til. Man kan jo kun beundre, at de har kunnet sætte de store musicals op, Grease, Innuendo, og en hel del små intime forestillinger og musikforestillinger. Disse store forestillinger huskes også af publikum. I 1980’erne begyndte man at tale om, at sprøjtehuset i sine lokaler begyndte at slå revner og var ved at synke i Tingsted Å. Og for 16-17 år siden blev elforsyningen vores nuværende lokalitet nævnt som en mulig afløser. Men det havde lange udsigter. Personalet skulle flyttes til et andet sted – hvor – og det ville blive alt for dyrt. I 2004 og 2005 begyndte tankerne igen at rumle, for nu var det ved at være helt galt med bygningen på Vestensborg Allé, og december 2005 gik den sidste revy over de skrå brædder.

I 2006 flyttede vi til kulturforsyningen.

I efteråret 2023 var vi værter ved DATS landsteaterfestival - det var en stor og fantastisk oplevelse.

I dag ledes teatret af en styregruppe, valgt af teatrets medlemmer.

bottom of page